Artur Gas, editor de Josep Pla: breu història d'Ediciones Alfa