Creació d’un voxel engine amb OpenGL i C++: MinecraftGL

López Muñoz, Rubén
Share
L’objectiu principal del projecte és desenvolupar un motor gràfic que s’apropi a Minecraft , és a dir, que presenti un món en 3D fent ús de vòxels i que permeti al jugador navegar i construir lliurement. A més, ha de permetre a qualsevol usuari interessat la possibilitat de modificar el codi lliurement. Més concretament, el motor haurà de permetre dibuixar vòxels a l’espai en 3D i sprites en 2D pel HUD (Head-up Display) i així donar informació al jugador. El HUD no haurà d’interactuar de qualsevol manera amb el món en 3D i viceversa. Aquest món en 3D serà un món “infinit” creat de manera procedural i donarà la llibertat a l’usuari de poder modificar determinats valors per poder modificar com es crearà. El jugador podrà afegir o destruir vòxels en temps real. Tot això s’ha de poder fer mantenint un rendiment bo, sense baixades sobtades de frames ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0