Creació d’un videojoc Hack'n&Slash de món obert

Navarro Rosell, Abel
Vázquez Samos, Daniel
Chinchilla Córdoba, Sergio
Share
Entre la gran quantitat de videojocs indie que apareixen cada any, hi ha diversos gèneres que en destaquen, però el Hack and Slash no és un d'ells. Aquesta escassetat ve causada per la gran complexitat i precisió que requereixen els jocs d'aquest gènere. D'entre els jocs indie que apareixen cada any, n'hi ha pocs que siguin complexos i tècnicament profunds. Deixant de costat els jocs indie, els Hack and Slash que apareixen segueixen tots un esquema molt convencional. La major part d'aquests tenen mapes lineals i mecàniques de millora a través de l'obtenció de noves armes. Sent així, gairebé mai existeix una mecànica de millora de l'equipament inicial del jugador. Tenint en compte tot això, s'ha volgut crear un joc Hack and Slash que incorpori mecàniques de món obert, i millora d'armes, donant un gran pes al sistema d'obtenció de runes. Es donarà molta importància al disseny i programació de nivell, combat i mapa. L'objectiu del joc serà explorar el mapa, descobrir la trama a poc a poc i acabar matant l'enemic final. Al final de la implementació, s'espera tenir un joc profund en les mecàniques, que requereixi exploració del món, i on el jugador hagi d'esforçar-se a comprendre el comportament dels enemics i del mateix protagonista, per a poder tenir un bon control sobre aquest ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0