El vot dual: continuïtat o transformació. Un estudi de les conteses electorals de finals de 2015 a Catalunya

Sot Torrents, Guillem
Share
Com voten les catalanes i els catalans? Es tracta d’un interrogant que s’hi ha intentat donar resposta des de la recuperació de la democràcia i l’autonomia. Professors, teòrics i investigadors han anat trobant diverses explicacions, algunes de les quals s’han complementat i d’altres que, directament, s’han contradit però totes elles s’han anat sumant a l’extens coneixement en aquest àmbit. Tanmateix, hi ha hagut un robust consens a l’entorn de dues pautes fonamentals que han definit i estructurat les teories sobre el comportament electoral de la població catalana: el vot dual i l’abstenció diferencial. Una vegada coneguts els resultats i reposats durant més de tres anys hem cregut oportú preguntar-nos si a les eleccions generals celebrades el 20 de desembre de l’any 2015 va registrar-se alguna forma de vot dual respecte a les eleccions autonòmiques que es van celebrar tres mesos abans, el 27 de setembre d’aquell mateix any. Si fos així, ens preguntem si els transvasaments entre els partits polítics afectats van ser, d’una banda, prou significatius i, de l’altra, si seguien uns patrons semblants als d’anys anteriors. També es pretén copsar si els paràmetres que definien el vot dual en èpoques anteriors serien aplicables per tal de descriure la situació d’aquell moment o bé hi ha indicadors que apunten a noves formulacions. ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0