Control del pitch i monitorització de l’estructura mecànica i del vent d’un aerogenerador de 2,2 kW

Localització