Els primers historiadors de la ciutat: Jeroni Pau i Dionís Jeroni Jorba