Eficàcia d’un programa d’entrenament multimodal versus exercicis de kegel i biofeedback d’estimulació elèctrica en dones amb incontinència urinària d’urgència després d’histerectomia radical abdominal classe III per càncer de coll uterí: assaig clínic aleatori controlat

Font Ferrer, Ariadna
Share
Introducció: El càncer de coll uterí afecta un 3,3% de dones a Espanya. Un dels procediments quirúrgics més utilitzats per tractar-lo és la histerectomia radical abdominal de classe III, i conseqüentment un 70-85% de dones desenvolupen incontinència urinària. Aquesta simptomatologia es pot veure afavorida a través de l’entrenament de la musculatura del sòl pelvià. Objectiu: Avaluar l’eficàcia d’un programa d’entrenament multimodal davant l’aplicació d’exercicis de Kegel i biofeedback d’estimulació elèctrica per produir efectes de millora en la força muscular del sòl pelvià, el volum miccional, l’impacte en la qualitat de vida, la freqüència urinària i la intensitat del dolor abdominopelvià en dones amb incontinència urinària d’urgència operades d’histerectomia radical abdominal classe III a causa d’un càncer de coll uterí. Metodologia: Es realitzarà un assaig clínic aleatori controlat amb un disseny analític experimental longitudinal prospectiu de tipus simple cec. Es reclutaran 30 dones entre 18-45 anys amb diagnòstic d’incontinència urinària d’urgència. S’assignaran aleatòriament en dos grups: un grup control (n = 15) que rebrà exercicis de Kegel i biofeedback d’estimulació elèctrica i un grup d’estudi (n = 15) que rebrà un programa d’entrenament multimodal. Mitjançant l’escala Oxford per la força dels músculs del sòl pelvià, el Pad Test pel volum miccional, l’Escala Visual Analògica (EVA) en la intensitat de dolor abdominopelvià, l’International Consultation on Incontinence Questionnaire-Short Form (ICIQ-UI-SF) en impacte qualitat de vida i el diari miccional en la freqüència urinària, es durà a terme l’avaluació pretest, un seguiment durant la intervenció, el posttest i un seguiment 8 mesos després del posttest. S’utilitzarà la prova T Student per analitzar la relació entre el factor d’estudi i la variable de resposta ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0