"Mi siglo XIX": L'obra historiogràfica del canonge Gaietà Barraquer i Roviralta (1880-1918)