"Mi siglo XIX": L'obra historiogràfica del canonge Gaietà Barraquer i Roviralta (1880-1918)

Texto Completo
Compartir
Les obres del canonge Gaietà Barraquer i Roviralta són, avui dia, una referència bibliogràfica de gran significat i valor en el camp de la història, història eclesiàstica i de l’art. Destaca el contingut informatiu i documental en el corpus dels seus treballs, fruit de la seva tasca investigadora i a través d’una tipologia de fonts molt diversa: arxivístiques, bibliogràfiques, premsa, gràfiques i orals. A la vegada, ressalta la presència d’una metodologia positivista historiogràfica que caracteritza l’elaboració dels seus treballs, com l’ús del mètode social Le Play en la construcció del format de les seves obres i les eines usades per a la recopilació de dades, o inclús de la presència de la seva ideologia. Un altre aspecte és la dimensió patrimonial, on preval la valoració de la destrucció de les cases religioses, el destí que tingueren els seus béns patrimonials, i el vocabulari emprat en la descripció dels elements artístics i arquitectònics. La present tesi doctoral té per objectiu realitzar una anàlisi historiogràfica dels seus treballs, amb la finalitat d’aprofundir en la vida i la trajectòria vital del seu autor, els motius que comportaren l’execució de les seves obres i les característiques del seu format. També s’incideix en l’estudi del context històric que narra, les característiques del seu pensament, i la metodologia amb la qual treballà. A més, s’analitzen la tipologia de fonts documentals que va fer servir i les seves característiques, com la perspectiva patrimonial que s’extreu arran de la descripció dels vestigis dels cenobis i les seves particularitats estilístiques. ​
​L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/