La influència dels factors externs d’un producte alimentari o begudes en la percepció de sabor dels consumidors