Tren d’alta velocitat i desenvolupament local urbà. Aportacions a una nova base teòrica