Disseny d'una proposta de millora per tal d'enriquir el projecte d'Espai famílies de la Fundació SER.GI