Anàlisi del Pla experimental d'implantació del Primer cicle d'infantil a les escoles rurals de Girona