La síndrome post-UCI, una anàlisi de les estratègies preventives: revisió bibliogràfica