Espais interdisciplinaris en l'àmbit educatiu: Jornada Disseny i Context, 7 de maig 2018, Campus Llotja [ESDAP Catalunya]