El parlar dels vells o la desaparició del dialecte gironí a causa de l'estandarització contemporània

Lloveras Miralles, Zaida
Share
Aquest Treball de Fi de Grau intenta avaluar quin ha estat l’impacte de la interferència lingüística del català estàndard sobre el català central, a conseqüència dels darrers quaranta anys en què s’han dut a terme polítiques de normativització de la llengua. S’estudiarà aquest aspecte a partir de la transcripció d’una conversa amb una persona gran, de la qual s’extrauran els fenòmens més importants i destacats, per tal de descobrir si realment hi ha hagut una pèrdua important de trets propis del dialecte gironí. L’objectiu de l’estudi és, per tant, intentar veure fins a quin punt la interferència de l’estàndard ha afectat la diversitat autòctona en les formes gramaticals o en les realitzacions fonètiques, i la riquesa del nostre vocabulari i expressions ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0