Les Vies de promoció musical en l'era digital: la relació entre la indústria musical i els mitjans de comunicació