L'estadística al vostre món

L'Estadística en el vostre món és la traducció i adaptació a la llengua catalana de la col·lecció anglesa del material didàctic Statistics in your world, destinat a alumnes d'11 a 16 anys, elaborat pel Schools Council Project on Statistical Education (Regne Unit). Aquest material relaciona l'estadística que s'utilitza i s'ensenya en diferents disciplines -geografia, ciències de la natura, ciències socials, humanitats i matemàtiques. El material ajuda els alumnes a endinsar-se en els problemes estadístics de cada dia. En aquesta aproximació a l'ensenyament de l'estadística es busca un equilibri entre l'èmfasi en els aspectes pràctics de les investigacions estadístiques i en les inferències que se'n dedueixen, i la iniciació dels alumnes a les tècniques estadístiques bàsiques.

Material didàctic per l'ensenyament de l'estadística