Fundamentos distributivos del derecho de contratos. El problema de la incertidumbre y del infortunio contractuales

Share
The purpose of this research is to present a distributive conception of contract law. For this purpose, in the First Part of the work, two theoretical approaches are critically analyzed that, despite their differences, answer this question in the affirmative, namely, the pure distributive thesis of voluntary exchanges by Anthony KRONMAN and the compatibilist thesis of the Peter BENSON'S transactional conception of the contract. In the Second Part, the author's proposal is shown, which can be summarized in two central arguments: in descriptive terms, contract law is explained as an institution that fulfills a main function, that of stabilizing voluntary exchanges, and another secondary, of neutralization of the contractual misfortune; In justifying terms, the notions of significant autonomy and moral bad luck are presented as the philosophical ideals that support these functions. Thus, it is expected to show that the distributive nature of contract law, far from having a marginal presence in its rules, properly embodies the rules that make contracting possible ​
​ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.