Projecte d'una indústria elaboradora de cafè situada al terme municipal de Celrà (Gironès)

Localització