Disseny d’un escenari fixe amb les seves instal·lacions

Haro Jiménez, Roger
Share
En el present projecte s’ha realitzat el disseny d’un escenari fixe per al poble de Sant Celoni. Aquest estarà format per una estructura metàl·lica que consta de 3 pòrtics units per corretges. El sistema de fonamentació d’aquest serà mitjançant 3 sabates contínues unides per bigues de riostres. El projecte també inclou les instal·lacions d’il·luminació, acústica, de baixant d’aigües pluvials i elèctrica de l’escenari. Els càlculs de l’estructura s’han realitzat mitjançant el programa Diamonds i també el PowerConnect. El disseny de l’estructura s’ha realitzat amb el programa Tekla Structures. Aquest programa serveix per a realitzar dissenys amb la metodologia BIM (Building Information Modeling). El BIM és una metodologia de treball col·laborativa per a la creació i gestió de projectes de construcció. El seu objectiu és centralitzar tota la informació del projecte en un model d'informació digital creat per tots els seus agents. El BIM suposa l'evolució dels sistemes de disseny tradicionals basats en el pla (plànols en 2D), ja que incorpora informació geomètrica (3D), de temps (4D), de costos (5D), ambiental (6D) i de manteniment (7D). El fet d’haver realitzat el disseny 3D ha permès la realització de renderitzats que permeten visualitzar el resultat final del projecte en una situació realista. Aquests s’han realitzat mitjançant el programa Lumion ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0

Localització