Simulació del contrarentat de filtres de sorra amb dinàmica de fluids computacional

Gay Alaminos, Rubén
Share
Els filtres de sorra necessiten periòdicament una neteja per eliminar la brutícia acumulada i que el fluid pugui circular adequadament. Si no es realitzés aquesta operació, el fluid patiria una pèrdua de pressió elevada o inclús es podria obstruir el filtre. Per eliminar la brutícia dels filtres de sorra es realitza el procés de contrarentat. El contrarentat consisteix a fer circular el fluid en sentit contrari a l’habitual. La sorra, compactada en el fons del filtre, s’expandeix i s’eleva pel filtre, deixant que la brutícia que hi havia a la sorra marxi amb el fluid. És important controlar la velocitat i pressió de l’aigua que s’aplica en el contrarentat per evitar que la sorra s’elevi massa i pugui arribar a sortir del filtre ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0