Recopilació i anàlisi de les dades obtingudes d’una xarxa de sensors per analitzar la qualitat de l’aire d’una ciutat

Garcia Ventura, Robert
Share
Actualment cada vegada es pren més atenció a la salut de les persones. En concret, la contaminació de l’aire ha esdevingut un problema molt important, especialment a les grans ciutats, on la gran quantitat de vehicles i indústries provoca una gran contaminació de l’aire. Segons l’Agència Europea del Medi Ambient (AEMA) a Europa, les emissions de molts contaminants s’han reduït notablement durant les últimes dècades, amb la consegüent millora de la qualitat de l'aire a tota la regió. No obstant això, les concentracions de contaminants atmosfèrics segueixen sent molt elevades i persisteixen els problemes de qualitat de l'aire. Bona part de la població europea viu en zones urbanes, on es sobrepassen els nivells màxims de contaminants en l’aire, comportant greus riscos per a la salut. En especial els contaminants d’ozó, diòxid de nitrogen i el nombre de partícules (PM 10 i PM 2.5) tenen un impacte molt negatiu per a la salut de les persones ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0