Una mirada processal a l’ocupació il·legal d’habitatges Especial referència al desnonament exprés i a les mesures de protecció a col·lectius vulnerables

Sudrià Esparch, Judit
Share
L’objecte d’aquest treball és fer un estudi dels supòsits d’ocupació il·legal d’habitatges a Espanya i els diversos procediments jurisdiccionals contemplats a la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil -en endavant LEC-; per donar-hi resposta. És per això que el treball es centrarà en l’estudi de la tutela sumària possessòria de l’habitatge, i es farà una breu referència al judici de desnonament per precari i al judici de protecció de drets reals inscrits, tenint en compte la reforma legal del 2018 de la LEC en relació al nou procediment civil de recuperació ràpida de la posició de l’article 250.1.4º LEC. Així mateix, s’incorporarà un anàlisi de les mesures adoptades, tan a nivell estatal com autonòmic català, per brindar protecció habitacional a col·lectius vulnerables, posant el focus d’atenció en la seva relació amb l’ocupació d’habitatges, que és l’objecte central del nostre treball ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0