Article 368 CP : El tràfic de drogues. substàncies que causen greu dany a la salut i substàncies que no anàlisi teòric i jurisprudencial

Pascual Pérez, Marina
Share
Aquest treball proporciona una revisió del delicte de tràfic de drogues, previst i penat a l’article 368 del Codi Penal. En la redacció d’aquest articulat s’hi troba una continuïtat de conceptes penals que alhora es presenten com a indeterminats o indefinits i que per tant, els han portat a ser objecte de diferents debats i discussions doctrinals i jurisprudencials. Així doncs, davant d’aquesta situació d’indeterminació conceptual, d’entre tots els conceptes anomenats pel mateix article (cultiu, elaboració, droga, substància psicotròpica, estupefaent, afavoriment, facilitació, etc.) aquest treball es centra en l’estudi i anàlisi teòric, doctrinal i jurisprudencial de la distinció que el Codi Penal estableix entre substàncies que causen greu dany a la salut i substàncies que no com a criteri per a determinar la penalitat imposable en cada cas i la contraposició d’aquesta classificació vers el principi de seguretat jurídica, previst a l’article 9.3 de la Constitució Espanyola ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0