Us de t`ecniques d’Intel ´ . lig`encia Artificial per a l’an`alisi de xarxes d’infraestructura urbana

Saló Grau, Joan
Brugués i Pujolràs, Roser
Share
El contingut d’aquest TFG s’engloba dins del projectes CLEaN-TOUR i VIRWASTE, realitzats conjuntament per membres de l’ICRA (Institut Catal`a de Recerca de l’Aigua) i del grup de recerca BCDS (Broadband Communications and Distributed Systems) de la Universitat de Girona. Les l´ınies de recerca d’aquests dos projectes se centren en estudiar com utilitzar la infraestructura urbana de la xarxa de transport d’aigua per tenir un impacte positiu en la societat. En concret, CLEaN-TOUR busca estudiar l’´us d’aigua regenerada en una ciutat tur´ıstica. Nosaltres ens centrem en el disseny i la planificaci´o del recorregut d’aquesta xarxa de manera que tingui el m´ınim cost possible. Aquest disseny es pot enfocar des d’una manera centralitzada (enviar l’aigua des de la depuradora a uns destins) o descentralitzada (es divideix tot el territori en clusters, i a cada cluster hi ha un dip`osit. Aleshores, l’aigua s’envia de la depuradora als dip`osits, els quals l’envien als destins corresponents.) Pel que fa a VIRWASTE, aquest ´es un dels projectes seleccionats dins la convocat`oria PANDEMIES 2020 de la Generalitat de Catalunya. Dins d’aquest projecte, des de l’ICRA i el ` BCDS portem treballant des de l’estiu passat en el posicionament de sensors per detectar rastres de SARS-CoV-2 en aig¨ues residuals, recerca que s’emmarca dins el context d’aquest projecte ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0