Ajust del moviment d’un robot explorador mitjançant sensors de detecció de gir

Carbonell Leal, Aleix
Share
Un robot explorador té la finalitat de conèixer i explorar una zona on una persona tindria dificultats per accedir-hi o amb la possibilitat de posar en perill la seva vida. Aquests robots han de poder moure’s per l’exterior amb la dificultat que comporta trobar diferents terrenys i obstacles no previstos. Els robots exploradors poden estar controlats de forma remota o tenir intel·ligència artificial per ser capaços de prendre decisions autònomes. El grup de recerca ARLab de la UdG disposa d’un robot mòbil explorador, anomenat BigBot3, que porta integrat un sistema operatiu ROS, programat amb una sèrie d’algoritmes per detectar el tipus de terreny en el que es mou quan realitza trajectòries autònomes o és comandat amb un joystick. El robot mòbil disposa de quatre rodes no orientables, tipus SkidSteer, per la qual cosa quan realitza girs les rodes derrapen i les lectures dels encoders no són fiables per calcular el gir realitzat, ja que l’encoder llegirà més polsos dels que hauria de rebre. L’objectiu d’aquest treball final de grau és observar aquest problema i poder calibrar aquestes lectures dels encoders als diferents terrenys en que es mogui, per calcular correctament els angles de gir. Es contemplarà el càlcul d’un factor de correcció anomenat alfa (α), el radi de gir i l’angle recorregut pel robot, en funció de la velocitat angular i el tipus de terreny. Aquest treball contemplarà les proves a realitzar a l’exterior en els diferents terrenys amb la utilització del sensor més idoni per la mesura del gir del robot, del tipus Laser Range Finder o càmera de visió, i la seva programació dins del sistema operatiu ROS. Els terrenys estudiats són els següents: interior, ciment, asfalt i herba ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0