El patró que sorgia en platja i l'enarratio auctorum