Representacions artístiques de no-dualisme en els llibres alquímics (s. XV-XVII)