Càlcul i dimensionament de les instal·lacions d'una petita cerveseria

Palmada Oliveras, Lluc
Share
Aquest treball de final de curs surt del meu recent interès pel món de l’elaboració artesanal de cervesa i d’un treball de l’assignatura de Construcció i Instal·lacions Industrials. S’ha de tenir en compte que aquest projecte es basa en la hipotètica construcció d’una nau industrial equipada adequadament per a produir cervesa i que tots els plànols arquitectònics s’han generat partint de zero. La comanda d’aquest projecte representa que bé a mans del propietari/a d’una petita cerveseria familiar que elabora cervesa artesanal la qual, en els últims anys, ha guanyat mercat i necessita una nau més grossa per tal de poder expandir el negoci. Aquesta edificació es construiría, doncs, des de zero, sent una nau de nova construcció, en el municipi de Vilablareix, Girona. En el present projecte d’instal·lacions se’m requereix com a projectista el càlcul i dimensionament de la instal·lació elèctrica de tota la fàbrica. Això comportarà el càlcul de les seccions dels cables, les capacitats màximes de cada línia i el dimensionament de les proteccions de les diferents ramificacions de la xarxa elèctrica. També se’m demana que s’adeqüi tota la planta de la nau amb una instal·lació contra incendis capaç de garantir la seguretat dels seus ocupants en cas de foc en el recinte. Per últim, s’ha de dimensionar la instal·lació de ventilació de les oficines i la seva instal·lació de climatització així com la instal·lació de refrigeració dels dos magatzems climatitzats ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0

Localització