Aplicació de la cinquena dimensió BIM a un projecte de construcció a partir del traspàs de dades de Revit (3D) a Presto (5D)

Figueras Pérez, Andrea
Share
L’associació de Building Smart, l’objectiu principal de la qual és fomentar l’eficàcia en el sector de la construcció, defineix la metodologia BIM com: “La metodologia BIM és una metodologia de treball col·laborativa per a la concepció i gestió de projectes d’edificació i obra civil. Aquesta metodologia BIM centralitza tota la informació d’un projecte –geomètrica o 3D, temps o 4D, costos o 5D, ambiental o 6D i manteniment o 7D- en un model digital desenvolupat per tots els seus agents.” Per entendre i definir BIM s’ha de desglossar i traduir les tres lletres que el composen. La “B” de BIM prové de “Building”, traduït normalment per “Construcció” ja que no només s’aplica als edificis, sinó que també es pot estendre per a qualsevol tipus de construcció. La “I” de BIM ve de “Information” que es tradueix directament per “Informació”. Tot i que és la part més important, el seu abast no és tant directe. I per últim la “M” de BIM ha respòs tradicionalment a Model, Modeler o Modeling. Inclús per alguns autors significa Management. La utilització de cada un d’aquests termes i les seves possibles traduccions poden donar lloc a diferents versions de BIM. Si l’entenem com a “Model” traduït per “Model” ens portaria a l’expressió “Model d’Informació de la Construcció”, i amb això BIM quedaria reduït a la maqueta virtual o electrònica. Aquesta traducció porta a debat si el model ha de ser únic o la construcció pot ser gestionada amb tants models com siguin necessaris. Si es parla de “Modeler” que es traduiria com a “Modelador”, seria com reconèixer l’equivalència entre BIM i un programa informàtic per la gestió de la informació. Per tant es podria dir que hi ha tants BIM’s com programes en el mercat, i clarament no és així, ja que BIM és una metodologia de treball. ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0