Estudi, anàlisi i comparació d’un pressupost de projecte, amb diferents bancs de preus de construcció de l’àmbit de l’edificació.

Localització