Estudi, anàlisi i comparació d’un pressupost de projecte, amb diferents bancs de preus de construcció de l’àmbit de l’edificació.

Share
En el present treball es pretén analitzar i comparar un pressupost d’un projecte d’execució real d’un habitatge plurifamiliar entre mitgeres amb planta soterrani, realitzat amb cada una de les principals bases de dades de la construcció en l’àmbit estatal, amb la finalitat de posar en evidència les particularitats i matisos que ofereix cada banc, les deficiències o mancances observades, així com posar de manifest les diferències de caràcter econòmic rellevants. Aquests bancs de preus, amb els quals es realitza l’estudi, seran BEDEC, CYPE, IVE, BPCGI, PREOC i CENTRO. La metodologia utilitzada en aquest treball es pot dividir en tres fases: • Una fase d’estudi, on se selecciona el projecte a analitzar, se cerca la informació dels diferents bancs de preus, es seleccionen i s’estableixen els paràmetres per a la comparativa. • Una fase de preparació, on mitjançant el programa de gestió PRESTO s’ha redactat els diferents pressupostos per a cada banc de preus. • Una fase d’anàlisi i comparativa, on a través d’un full de càlcul s’han analitzat els imports dels pressupostos, les partides comparables, els factors productors de cost, els capítols, les partides, els materials i, finalment, la mà d’obra. El projecte escollit per a realitzar el treball ha sigut un edifici situat al Carrer Riera Salvet 44, en el municipi de Vilassar de Dalt, a la província de Barcelona. Consta de planta baixa, tres plantes pis i una planta soterrani, amb 9 habitatges, 3 habitatges per planta, 12 places d'aparcament i local comercial. Per poder fer factible la comparativa, s'ha suprimit totes aquelles partides que no es troben localitzades en almenys 4 dels bancs de preus a estudiar. I les partides que manquen crear-les aplicant un rendiment als operaris i un preu mitjà, utilitzat a les altres bases, al material. ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0

Localització