Estudi i posta en marxa de la plataforma MySignals per la realització de pràctiques a l’àmbit docent