Classificació de troballes en radiografies de tòrax

Olivés Tarrés, Pau
Share
El COVID-19 és un virus que ha tingut un impacte a nivell mundial durant aquests últims dos anys amb un índex de mortalitat elevat. És per això que tant la comunitat mèdica com la de intel·ligència artificial ha dedicat molts esforços a fer front a aquesta pandèmia. S’ha demostrat que les xarxes neuronals convolucionals poden ajudar als metges amb l’anàlisi d’imatge mèdica per assistir en el diagnòstic o la detecció de malalties. En el cas del COVID-19, els esforços de l’aprenentatge automàtic s’estan centrant en la detecció de lesions en els pulmons causades pel virus. El grup de recerca ViCOROB de la Universitat de Girona va proposar un projecte sobre aquesta temàtica. El projecte tracta de treballar sobre imatges de radiografies de tòrax i està dividit en tres parts que són: classificació de lesions, detecció de lesions i una tècnica de preprocess innovadora simulant els passos que realitzen els radiòlegs a l’hora d’analitzar imatges. L’objectiu d’aquest treball de final de màster és contribuir en aquest projecte enfocant-nos en la part de classificació. Per tal de fer això s’ha proposat crear models de xarxes convolucionals utilitzant Transfer Learning d’arquitectures ja existents. Apart d’això, s’han proposat diversos experiments de classificació de radiografies per tal de veure quins donen millors resultats i a la vegada comparar les diferents arquitectures a cada experiment. Les dades que hem utilitzat provenen de la competició de Kaggle pública “SIIM-FISABIORSNA COVID-19 Detection” que va acabar l’Agost de 2021. Aquesta competició en ofereix 6334 imatges de Train i 1263 imatges de Test. També ens proporciona dos fitxers CSV, un a nivell d’estudi i un a nivell d’imatge. El fitxer a nivell d’estudi ens diu la classe de lesió que s’haurà de classificar i el fitxer a nivell d’imatge ens dóna unes coordenades que són la regió amb la lesió que s’ha de detectar. Com que nosaltres ens centrem amb la classificació, farem servir principalment el fitxer a nivell d’estudi. En aquest cas, les classes són Negatiu, Aparença Típica, Aparença Atípica i Aparença Indeterminada. Tot i agafar les dades de la competició, l’objectiu del treball no és en cap moment fer enviaments, ja que aquest treball es centra en la classificació i la competició requereix tant classificació com detecció per tal de fer un enviament. Per tant, en el treball no hem utilitzat les dades de Test de la competició i en el seu lloc hem dividit les dades de Train i hem agafat 80% per entrenament i 20% per validació ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0