Adaptadors per a frens de disc en un vehicle comercial lleuger

Andreu Rabaña, Genís
Share
Es disposa d’un vehicle industrial lleuger (Citroën C15 de 1986) al qual se li han realitzat moltes modificacions mecàniques per tal de millorar-ne les prestacions dinàmiques. Es planteja el problema que degut a l’augment de potència (+120% respecte l’original) el sistema de frenada no està a l’alçada. Es valoren diferents opcions i es decideix fer una conversió a frens de disc a l’eix posterior. Per simplificar la compra de material es decideix utilitzar els frens del mateix vehicle que es va utilitzar per treure’n la unitat motriu, un Citroën Xsara. Es prenen les mesures i es crea un primer disseny que posteriorment s’evolucionarà afegint unes cartel·les laterals. Es tracta d’una peça rectangular amb una caixera interior i un pla superior en un lateral. En aquesta caixera hi ha un forat que actua com a centrador i tres de més petits per on es colla la peça al braç amb cargols de M10. Al pla superior s’hi fan dos forats roscats des d’on es collarà la pinça de fre. Es decideix fer la peça amb acer F125. Un cop validat el disseny, es calculen els cargols. Es determina que el més desfavorable tindrà una tensió màxima de 595MPa. Es fan servir tres cargols amb cabota allen de M10. S’utilitzen de qualitat 10.9. La tensió calculada està per sota de la Sp dels cargols, es donen per vàlids. Es procedeix al prototipatge de la peça per validar la geometria. S’opta per la impressió 3D. S’utilitza un programari per generar el codi de la impressora, Ultimaker Cura. El material escollit és el PLA. Validada la geometria es prepara la fabricació amb el programari Mastercam. A partir del disseny CAD es generen les diferents operacions de mecanitzat. Es parteix d’un brut rectangular que, en cada operació, primer desbast i després acabat, es va esculpint fins a arribar a la geometria desitjada. El programa estima unes 8h de mecanització per peça en dues estacades. Es calibren les eines necessàries i es prepara el brut de partida. Abans d’executar el codi es fa el punt 0 de la màquina al mateix punt on es tenia al Mastercam. Un cop fabricada la peça es valida prenent mesures de les cotes més importants. Es dóna una capa de pintura. Seguint les instruccions detallades al plec de condicions es munta la peça al braç ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0