Branding i estratègia de màrqueting per la marca Mimar swimwear

Sobrino Grive, Paula
Share
Avui dia el brànding i la implementació d'estratègies de màrqueting són eines imprescindibles per totes les empreses a causa que permet distingir-se de la competència, posicionar-se en el mercat i poder aconseguir els seus objectius. El present treball s'estructura mitjançant la investigació dels conceptes teòrics sobre el brànding i les estratègies de màrqueting; i els conceptes teòrics sobre la representació de la dona en la publicitat. L'estudi d'aquests conceptes teòrics són per la creació del brànding i pla de màrqueting per la marca creada Mimar Swimwear. L'objectiu és portar a terme una marca que faci visibilitat als cossos reals de les dones i modificar els estereotips físics femenins inculcats a partir de la creació del brànding i el pla de màrqueting de la marca. Per poder demostrar la identitat i les estratègies desenvolupades s'aporta el dossier corporatiu, el manual d'identitat visual i el pla de màrqueting de la marca Mimar Swimwear ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0