Cap a un oci més verd. Sistematització de guies i anàlisi d'esdeveniments per l'organització sostenible de festivals de música

Navarro Lara, Carla
Share
La sostenibilitat es posiciona com una tendència a l’alça en la forma en què les empreses aporten valor als seus clients, els quals volen consumir de formes més ètiques, però sense renunciar al nivell de gaudiment de sempre. L’estudi que es presenta a continuació fa una exploració d’aquesta tendència en el sector dels esdeveniments, concretament dels festivals de música pel seu elevat impacte mediambiental, amb l’objectiu de conèixer com els principals festivals sostenibles apliquen accions de sostenibilitat en el seu procés d’organització per tal de reduir el seu impacte mediambiental. A través d’una anàlisi de contingut, es reuneix en un mateix document una primera aproximació d’una guia integral d’accions de sostenibilitat, creada a partir de guies prèviament confeccionades per altres autors. La segona part de la metodologia utilitza aquest document com a base per analitzar l’actuació de 9 casos d’estudi en matèria de sostenibilitat. Els resultats identifiquen algunes accions més comunes que d’altres en la pràctica, essent les principals aquelles relacionades amb la recerca del sector i tendències, la gestió eficient de recursos i la comunicació tant de l’esdeveniment com dels seus esforços per reduir el seu impacte mediambiental. També es detecten altres mesures no contemplades a la guia integral, les quals podrien ser considerades com a potencials millores. En general, la guia integral demostra ser vàlida en cas de voler difondre-la i oferir-la a empreses com a ajuda. Així doncs, l’estudi presenta, en primer pla, una contribució en la investigació del tema, la qual encara té molt de camí per recórrer i, en segon pla, un avenç cap a una cohesió en un sol document de consulta de les mesures més efectives tant en l’àmbit corporatiu com mediambiental i social, de forma que més festivals de música i altres tipus d’esdeveniments puguin implementar la sostenibilitat en la seva experiència ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0