Anàlisi de la capacitat fotovoltaica de l'Escola Politècnica Superior

Roca Ortiz, Alexandre
Share
L’objectiu d’aquest projecte es desenvolupar el projecte executiu d’una instal·lació solar fotovoltaica connectada a la xarxa per a venda d’energia sobre la coberta de l’Escola Politècnica Superior que millors condicions ofereixi. És per això que anteriorment es realitzarà un anàlisi per veure quina de les cinc cobertes ofereix millors condicions i per tant, oferiria millor rendiment. Un cop realitzat l’anàlisi i escollida la coberta es procedirà al desenvolupament del projecte executiu de la instal·lació solar fotovoltaica, la qual serà d’obra nova i es justificarà en tot moment el seu càlcul matemàtic. Havent realitzat l’anàlisi s’ha pogut comprovar que la coberta de l’Escola Politècnica Superior que millors condicions ofereix per a la instal·lació proposada és la de l’edifici P4. La qual albergarà un total de 208 mòduls fotovoltaics de 335Wp, els quals aniran connectats a un total de tres inversors de corrent continua a corrent altern. La disposició dels mòduls fotovoltaics es realitzarà sobre estructures d’alumini inclinades 30º respecte la coberta plana de l’edifici. Cadascun dels mòduls estarà orientat directament cap al Sud (azimut 0º) per així maximitzar la producció de la instal·lació. En conclusió, amb el projecte presentat a continuació s’ha pogut analitzar i d’aquesta manera escollir la coberta amb millors condicions de l’Escola Politècnica Superior. També s’ha pogut demostrar la viabilitat econòmica de la instal·lació juntament amb la disposició de la informació necessària per a realitzar la instal·lació solar fotovoltaica connectada a la xarxa per venda d’energia de l’edifici P4 ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0

Localització