El joc de taula com a eina i ajuda pel desenvolupament de la creativitat grupal a les empreses. Mindblitz