Disseny d’un hivernacle modular sostenible i autosuficient amb utilització d’un sistema hidropònic

Boadas Prats, Jordi
Share
L’Empresa que ha demanat fer aquest projecte disposa d’un terreny agrícola a Caldes de Malavella on durant l’hivern no hi té producció. Vol aprofitar part d’aquell terreny per a construir-hi un hivernacle que compleixi certes especificacions: Realitzar –ne el disseny d’un que sigui sostenible i autosuficient, de manera que s’aprofiti al màxim els recursos naturals, evitant despeses innecessàries, i que el mètode de cultiu sigui hidropònic. Es vol que la seva estructura tingui un disseny modular, per tal que si en un futur es volgués ampliar l’espai de cultiu, es pogués instal·lar un altre mòdul de les mateixes característiques. La idea de l’Empresa per a dur a terme aquest projecte és principalment evitar la importació d’alguns aliments i poder cultivar-los a durant tot l’any. Evitant així, les emissions durant el transport, implantant un comerç de proximitat i millorant la qualitat dels aliments, ja que es podrien collir en un punt de maduració més òptim. En un principi es vol cultivar dues varietats de tomàquet per evitar un monocultiu. Les triades són la tipus Raf (varietat Marmande Raf o Delizia) i les de penjar o de ramell (varietat Pitenza). Es cultivaran 576 plantes de cada varietat. Les dimensions de l’hivernacle seran de 24x60m, la superfície total de 1140m2 i un volum interior total de 8280m3. Per al correcte funcionament de l’hivernacle caldrà dissenyar una sèrie d’instal·lacions. L’aigua utilitzada serà d’un pou i d’un dipòsit primari, ubicats a la mateixa parcel·la. El sistema hidropònic es basarà en la utilització d’un substrat especial, un reg de distribució gota-gota, i un sistema de recollida i aprofitament de lixiviats. S’aprofitaran les aigües pluvials i de lixiviats tenint en compte la superfície de coberta construïda mitjançant una instal·lació de sanejament. Per al control climàtic de l’interior de l’hivernacle, es dimensionarà un sistema per poder regular la temperatura, humitat relativa i la concentració de CO2 interior. Aquests tres aspectes estan relacionats amb la ventilació d’aquest espai. D’altra banda, per a l’extracció d’aire s’ubicaran ventiladors helicoides. Per tal que l’hivernacle sigui autosuficient es dimensionarà una instal·lació solar fotovoltaica per a poder generar energia a través d’aquesta. Es preveu una instal·lació elèctrica trifàsica la qual no es dimensionarà. Només s’indicaran els consums dels equips elèctrics que la componen i les característiques tècniques necessàries per a que, en cas que es volés, es dimensionés correctament ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0

Localització