Creació de la Identitat Corporativa d’una marca: Dusty Blush

Gavara Bermejo, Irene
Share
El projecte de final de grau en qüestió té com a propòsit principal la creació de la identitat corporativa de la marca Dusty Blush; és a dir, definir-la de forma clara i concisa i posteriorment donar-li una identitat forta i potent. D’aquest mateix objectiu principal, en sorgeixen de secundaris com ara: incrementar la presència i el posicionament de la marca, generar diferenciació vers la competència, crear imatge de marca, generar record de marca, i generar connexions i experiències. Per tal d’abordar-lo, s’ha considerat oportú utilitzar el procés creatiu establert per Graham Wallas, una consecució de passos conscients que ens portarà a la concepció de la idea creativa. A través d’aquesta metodologia, s’ha obtingut una marca amb una personalitat ben definida i complexa; que ha donat peu a una identitat corporativa plasmada en la papereria corporativa, el packaging, la pàgina web i un manual d’identitat corporativa que recull tota la informació relativa a aquesta. Es considera que el propòsit principal ha estat assolit, ja que, s’ha aconseguit crear una marca potent i clara, pel que fa a la seva personalitat, i una identitat corporativa coherent i lineal amb la personalitat d’aquesta. Quant als objectius secundaris, no han estat resolts de forma completa a causa del fet que és necessari la implementació d’aquesta marca i no es disposa dels recursos suficients ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0