L'aula d'acollida: un recurs inclusiu, o bé segregador?

Ouaouane, Fatima
Share
Des d’una perspectiva sociològica, en el següent estudi es pretén analitzar el funcionament de les aules d’acollida a Catalunya, un recurs promogut per ajudar els alumnes nouvinguts a assolir un nivell bàsic de llengua, per tal de poder accedir al currículum ordinari, així com facilitar la seva integració i inclusió dins el sistema educatiu. De la mateixa manera, es pretén explorar l’impacte que generen sobre la trajectòria acadèmica d’aquests alumnes, en concret. Veient així, si tal com està plantejat el programa garanteix la integració dels estudiants, desconeixedors de la llengua, o bé en la pràctica es decanta cap a un model més segregador. Pel que fa a la metodologia es farà ús de mètodes mixtes, combinant tècniques qualitatives i quantitatives, a través de l’estudi de casos acompanyat d’una enquesta. L’anàlisi dels resultats obtinguts ajudarà a constatar que encara que l’aula d’acollida representa un espai d’acompanyament i seguretat per l’alumne nouvingut, però el priva de diferents oportunitats d’aprenentatge ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0