Disseny i càlcul d'una estructura per cobrir la piscina municipal d'Olot

Localització