Projecte executiu d’ampliació d’una instal·lació fotovoltaica de 330 kW a Sant Jaume de Llierca

Brugués Pascual, Mireia
Share
Donada l’actual conjuntura d’elevats preus de l’energia, i en concret de l’electricitat, les empreses es veuen obligades a prendre mesures per abaratir aquests costos. Moltes d’elles han optat per a instal·lar mòduls fotovoltaics. Donat aquest canvi de tendència que estem vivint des de fa un any el boom de la fotovoltaica és innegable. Cada vegada son més els negocis que aposten per aquesta font d’energia elèctrica, ja sigui de nova creació o realitzant una ampliació. D’aquí neix la idea d’aquest treball fi de grau. El treball correspon al projecte executiu d’una instal·lació fotovoltaica de 330 kWp, situada a una nau industrial de Sant Jaume de Llierca. En aquesta nau hi ha el negoci de filatura Pagès Valentí SA. Aquest negoci té uns consums molt alts (2MW contractats) i constants al llarg de l’any. No para mai excepte una setmana a l’Agost per fer reparacions i manteniments de les màquines. Aquest perfil de consum és idoni per una instal·lació fotovoltaica. Abans de la realització del treball aquest negoci ja disposava d’una instal·lació fotovoltaica de 990 kW, però en veure els històrics i l’increment de preus del mercat de l’electricitat es va decidir realitzar una ampliació. Per tant aquest treball es centra en la realització del projecte executiu de l’ampliació de 330 kW ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0

Localització