Self-healing per a xarxes elèctriques

Padilla Morales, Marc
Share
Degut a causes meteorològiques o a fenòmens aleatoris és inevitable que la xarxa pugui danyar-se provocant l’aparició de faltes o pertorbacions en el sistema elèctric. Amb el desenvolupament de les xarxes intel·ligents es pretén dotar a la xarxa de la capacitat de poder aïllar les faltes o pertorbacions de forma autònoma de manera que es pugi continuar amb el subministrament d’energia i reduir l’impacte de la falta. Per aquest motiu s’anomena “selfhealing”, ja que es realitza una reconfiguració de la xarxa. La reconfiguració es pot planificar en base a diferents criteris com minimitzar els consumidors afectats o el número d’intervenció d’elements de commutació. Aquests criteris comporten la modificació de diferents consignes en els elements de maniobra de la xarxa. L’objectiu del treball es realitzar un estudi sobre les possibles solucions “self-healing” a adoptar en una xarxa de prova envers a l’aparició de faltes. Mitjançant l’ús d’algoritmes de cerca de solucions es calcularan les actuacions dels elements de maniobra amb diferents criteris, tot simulant l’operació de la xarxa (amb les noves consignes i la falta aïllada) garantint que la xarxa funciona en règim segur i no sobrepassa cap límit establert. Es pretén dissenyar una estratègia per la planificació del “self-healing” i buscar solucions òptimes per a les consignes dels elements utilitzant una xarxa de test. Seguidament s’analitzarà l’estat de la xarxa mitjançant la simulació i es descartaran possibles criteris si sobrepassen límits de seguretat. Finalment es discutirà quines solucions a adoptar són vàlides i quins beneficis i conseqüències comporten ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0