Reforma elèctrica i lumínica de l'estadi olímpic de Terrassa

Localització