El Concepte de propietat en la filosofia de Locke i Rousseau

Puig Martínez, Marc
Share
El treball consisteix, principalment, en l’anàlisi dels conceptes de propietat de Rousseau i Locke. A partir d’aquestes anàlisis es pretén mostrar com els diferents conceptes de propietat que planteja cada autor són allò que condiciona les respectives propostes polítiques. A més, es mostra la coherència de cada teoria de la propietat a partir de diferents estudis. En el cas Rousseau, la proposta a seguir és la de Mikhail Xifaras, que planteja diferents estadis on analitzar les distintes expressions de la propietat que presenta Rousseau. Això, permet mostrar la seva coherència a partir d’una concepció concreta no només de la propietat, sinó també de la seva proposta política. Per a Locke, se segueix l’estudi que presenta Macpherson a La teoria política de l’individualisme possessiu, on la coherència esdevé possible a partir de diferents postulats que es deriven de l’anàlisi de la societat del segle XVII. L’individualisme i la propietat de la pròpia persona són allò que ho permeten, i també allò que condiciona la proposta contractual de Locke. D’aquestes anàlisis, es conclou la coherència de cada teoria i se les posa una davant l’altra a tall de comparació. Amb això, la conclusió respecte a la hipòtesi és positiva, en el sentit que la concepció de la propietat de cada autor condiciona, en part, les respectives propostes polítiques ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0