Algoritme diagnòstic en el laboratori. Impacte dels nous índex hematimètrics

Marull Arnall, Anna
Share
Currently, automatic analyzers based on highly accurate methods can determine hematologic parameters in a fast and reliable way which is important to detect abnormalities in blood cells. In laboratories with a high care burden such as ours,the development of diagnostic algorithms that help to improve the sensitivity and specificity of the detection of pathologies is indispensable. In this thesis, we aim to elucidate three parameters of analysis for each one of the three hematological cellular criteria. In the analysis of erythrocytes, we studied if the Ret-He(hemoglobin present in reticulocytes can be useful in the screening of hemoglobinopathies. In the analysis of platelets, we examined if the immature platelet fraction (IPF) parameter could be useful in the diagnosis of immune thrombocytopenias. With reference to the white blood cells, we investigated cell population data can be useful in the diagnosis of early sepsis ​
​ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

Localització