Estudi relacional entre desigualtat econòmica i salut mental en jovesal districte de Nou Barris de Barcelona

Sánchez Codern, Helena
Share
La joventut és una etapa de la vida marcada per la transició a l’edat adulta. Juntament amb aquesta transició, marcada per una fase de inestabilitat, tenen un paper important diversos factors estructurals. La insuficiència d’ingressos, pot tenir especial incidència a aquesta fragilitat, fent més vulnerable el jove a l’hora de tenir una pitjor salut mental. Objectiu: Conèixer la relació existent entre el nivell socioeconòmic i l’estat de salut mental en joves. Hipòtesi: Els joves de la ciutat de Barcelona amb un nivell socioeconòmic baix tindran un risc més alt de patir una pitjor salut mental. Metodologia: Es realitza una investigació descriptiva i correlacional amb un anàlisi comparatiu de mostres, es passa el GHQ-12 a una mostra de joves de Nou Barris i es realitza una entrevista a la treballadora social del CSMIJ. Després, es comparen els resultats del GHQ-12 de la mostra de Nou Barris amb els de l’estudi de L’Enquesta de Joventut de Barcelona del 2020. Resultats: Es troben diferències significatives entre la mostra de joves de Nou Barris i la mostra de l’estudi de Barcelona, indicant un major risc de patir una mala salut mental en el grup de Nou Barris. Conclusions: Es compleix la hipòtesi plantejada. Els joves, degut a aquesta transició a l’adultesa són més vulnerables a determinades situacions psicosocials, les quals es poden configurar en factors de risc per la seva salut mental segons la inestabilitat de les condicions de vida del jove, podent convertint-se en estressors. Si no es fa un treball d’intervenció adequat, pot acabar desencadenant en un trastorn adaptatiu o d’ansietat. ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd4.0

Localització